Zprávy

Vážení členové,

Současná protiepidemická opatření nám neumožňují svolat řádnou členskou schůzi. Předsednictvo ČKS rozhodlo o možnosti konání členských schůzí ZKO v příštím roce, v souladu s platnými vládními opatřeními. Řádná členská schůze tedy proběhne, až nám to vláda dovolí.

Termíny pro hlášení členské základny zůstávají v platnosti. Musíme tedy do 10. 1. 2021 vybrat členské příspěvky. Za nejjednodušší způsob považujeme platbu na bankovní účet ZKO. Platební informace jsou:

• Číslo účtu: 195248347/0300
• Zpráva pro příjemce: Vaše příjmení

Pro dlouhodobě neúčastňující se členy: Zvažte, zda-li Vám stojí zaplatit 500 Kč za něco, co nevyužíváte. Pro účast na zkoušce postačuje členství v jakékoliv organizaci nebo svazu začleněného do ČMKU.