Zprávy

Vzhledem k přetrvávajícím protiepidemiologickým opatřením vlády jsme nuceni zrušit zkoušky z výkonu plánované na 8.11.2020

Vzhledem k opatřením se výcvik ruší.