Výstava NO – 17. 10. 2020

Výstava byla zrušena kvůli usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 09. 2020

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech. Naše výstava se měla konat v době zákazu a počet účastníků bude převyšovat 20 osob.

Již uhrazené poplatky za výstavu budou vráceny zpět na účet v plné výši.